CÔNG TY THÀNH VIÊN

gioi-thieu-vset

TẬP ĐOÀN VSETGROUP ® – Công ty cổ phần Tập đoàn Vsetgroup

Vsetgroup hướng tới mục tiêu trở thành một Tập đoàn kinh tế hàng đầu, hoạt động đa ngành trong tất cả lĩnh vực, hiện tại công ty đang phát triển 08 công ty thành viên sau:

tap-doan-vsetgroup-1 VSETCOM ELECTRONIC
tap-doan-vsetgroup-2 GIA KHANG LOGISTICS
tap-doan-vsetgroup--3 TRƯƠNG GIA CONSTRUCTION
tap-doan-vsetgroup-4 KHANG ANH ENTERTAINMENT
tap-doan-vsetgroup-5 CẢNH QUAN VSETNATURE
tap-doan-vsetgroup-6 TÀI CHÍNH VSETCREDIT
tap-doan-vsetgroup-7 GIÁO DỤC VSETEDU
tap-doan-vsetgroup-8 NÔNG NGHIỆP VSETECO

NHỮNG DỰ ÁN MỚI CỦA VSETGROUP

DÀNH CHO QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ

BÁO CHÍ NÓI GÌ VỀ VSETGROUP

TIN TỨC TẬP ĐOÀN

THÀNH TỰU TẬP ĐOÀN